Usługi inżynierskie

Jestem magistrem inżynierem budownicta lądowego z ogromnym doświadczeniem w wykonawstwie robót budowlanych. Od 20 lat posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W tym okresie pełniłem funkcje kierownika robót, kierownika budowy, kierownika kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wiedza i lata pracy na budowach pozwalają mi zapewnić Państwu świadczenie usług na najwyższym poziomie w zakresie:

  • Pełnienia nadzorów inwestorskich
  • Sporządzanie programów funkcjonalno – użytkowych
  • Sporządzanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
  • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich
  • Doradztwo techniczne i sporządzanie opinii technicznych
  • Przygotowanie, kontrola, rozliczenia i obsługa inwestycji
  • Wykonywania przeglądów okresowych budynków